بارداری بدون عارضه و تک قلویی: تا قبل از هفته ٢٨ بارداری نیاز به اخذ مجوز نداشته مشروط بر اینکه مدارکی دال بر سن بارداری و سلامت آن ارائه گردد. از هفته ٢٨ بارداری تا انتهای هفته ٣٤ مشروط به طبیعی بودن بارداری و ارائه مجوز پزشک متخصص زنان و یا پزشک هوایی شرکت، پرواز بلامانع است و از هفته ٣٥ بارداری منع پرواز هستند.

  • بارداری چندقلویی و بدون عارضه: تا قبل از هفته ٢٨ بارداری نیاز به اخذ مجوز نداشته مشروط بر اینکه مدارکی دال بر سن بارداری و سلامت آن ارائه نمایند. از هفتهٔ ٢٨ تا انتهای هفته ٣٢ مشروط به طبیعی بودن بارداری و اخذ مجوز از پزشک متخصص زنان و یا پزشک هوائی معتمد شرکت پرواز بلامانع است. از هفته ٣٣ بارداری منع پرواز است.

  • بارداری‌های پر خطر (مانند جفت سرراهی و....):نیاز به بررسی‌های تکمیلی و منوط به اخذ مجوز از پزشک معتمد شرکت است.

  • سقط‌جنین: مادامی که خونریزی فعال وجود دارد منع پرواز بوده و پس از حداقل ٢٤ ساعت به‌شرط تثبیت شرایط و نداشتن درد یا خونریزی پرواز بلامانع است.

  • نوزادان متولد شده در ٤٨ ساعت گذشته، نوزادانی که نیاز به انکوباتور یا ونتیلاتور دارند مجاز به پرواز نمی‌باشند هرچند نوزادانی که کاملاً سالم هستند می‌توانند پس از ٤٨ ساعت اقدام به پرواز نمایند، لیکن ترجیحاً گذشت یک هفته از زمان تولد جهت پرواز توصیه می‌گردد.
سایر اعلانات