تا اطلاع ثانوی حمل حیوان زنده به همراه مسافر در پروازهای

 مسیرهای داخلی امکان پذیر نیست.

1-     مسافر موظف می باشد قبل از تهیه بلیط از امکان حمل حیوان زنده در روز پرواز اطمینان حاصل نموده و استعلام مربوطه را از شرکت هواپیمایی معراج دریافت نماید در غیر اینصورت امکان پذیرش حیوان در روز پرواز قطعی نمی باشد.

2-     ارائه کلیه مدارک از جمله شناسنامه حیوان , کارت واکسیناسیون , برگه قرنطینه دامی صادره از واحد مربوطه در فرودگاه مبدا ( در پروازهای خارجی) , گذرنامه مالک حیوان و 3 سری کپی از کلیه مدارک الزامیست.

3-     حمل حیوان به داخل کابین هواپیما مجاز نمی باشد و حیوان در انبار مخصوص هواپیما بارگیری می گردد.

4-     باکس حمل حیوان باید مناسب برای سفر هوایی بوده و ابعاد آن به گونه ای بوده که حیوان بتواند در آن بایستد و به راحتی بچرخد.

5-     حمل حیوان در مراحل نوزادی مجاز نمی باشد.

6-     حمل دو حیوان حتی هم نوع و هم خون در یک باکس مجاز نمیباشد.

7-     حمل حیوان در ایام جفت گیری مجاز نمیباشد.

8-     به جهت جلوگیری از باز شدن ناخواسته درب قفس , باکس نگهدارنده حیوان می بایست در فرودگاه مبدا تسمه کشی شود. حتی اگر دارای قفل باشد.

9-     استفاده از فوم جاذب رطوبت کف قفس و همچنین داروی آرام بخش جهت راحتی حیوان الزامیست.

10-  دادن آب و غذا به حیوان و خارج نمودن هرگونه مواد خوراکی  پس از آن و  قبل از تحویل به کانتر الزامیست .

11-  هزینه حمل حیوان زنده به صورت ذیل محاسبه می گردد:

وزن حیوان زنده و قفس مربوطه (به جز پرنده) تا 6 کیلوگرم ،10 کیلوگرم محاسبه گشته و 6 کیلوگرم به بالا ضرب در 2 می گردد.

وزن پرنده  و  باکس مربوطه ضرب در 4 می گردد.

وزن به دست آمده از یکی از 2 مورد فوق ضرب در 165% هزینه اضافه بار مسیر مربوطه برابر با هزینه قابل پرداخت می باشد.

سایر اعلانات